เราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เพื่อรักษาตัวเราและคนในครอบครัว ด้วยเหตุนี้เราจึงทำประกันสุขภาพ เพื่อเป็นค่ารักษาค่ายาและค่าอื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้

ทำไมเราต้องทำประกันสุขภาพ

ทำไมเราต้องทำประกันสุขภาพ

เราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เพื่อรักษาตัวเราและคนในครอบครัว ด้วยเหตุนี้เราจึงทำประกันสุขภาพ เพื่อเป็นค่ารักษาค่ายาและค่าอื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้

May 24, 2017

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 1,072

การประกันสุขภาพ

การประกันสุขภาพ ประกอบด้วยสองคำ คือ “ประกัน” แปลว่า รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น รับรองว่าจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์นั้น ส่วนคำว่า “สุขภาพ” แปลว่า ความเป็นสุข, ความมีอนามัยดี ดังนั้นเมื่อเอาคำสองคำมารวมกันเรียกว่า “ประกันสุขภาพ” จึงหมายถึง การจ่ายเงินทดแทน หรือการจ่ายค่าสินไหมจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้เอาประกันไว้ใช้จ่าย ในการเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าบริการ กรณีที่เอาผู้ประกันสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการเจ็บป่วย

 

การทำประกันสุขภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเราและคนในครอบครัวได้

เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินคงเป็นความสำคัญที่สุดของการที่เราต้องทำประกันสุขภาพ รวมถึงประกันอุบัติเหตุ เพราะเราไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เราไม่รู้ล่วงหน้าและไม่สามารถคาดประเมินได้ว่าเมื่อวันหนึ่งตัวเราหรือคนในครอบครัวต้องเจ็บป่วยกะทันหัน หรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น เราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เพื่อรักษาตัวเราและคนในครอบครัว ด้วยเหตุนี้เราจึงทำประกันสุขภาพ เพื่อเป็นค่ารักษาค่ายาและค่าอื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ในกรณีที่เรามีการเกิดเจ็บป่วยหรือโรคร้ายแรงหรือเป็นโรคที่รักษาต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารค่าห้องในกรณีที่เราต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล และอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของประกัน อีกทั้งถ้าเราซื้อเพิ่มในเรื่องของการประกันรายได้ เราก็อาจจะได้รับเงินทดแทนรายได้กรณีที่เรานอนพักรักษาอยู่ในโรงพยาบอีกด้วย

 


ประเภทของการประกันสุขภาพ

ซึ่งการประกันสุขภาพในปัจจุบันมีการแบ่งประเภทเป็นสองแบบ คือ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรายบุคคล และแบบรายกลุ่ม สำหรับรายกลุ่มที่ใช้คือบริษัทฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการทำการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้กับพนักงานในบริษัทเป็นจำนวนหลายคนจึงทำประกันแบบกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน

 

ประกันสุขภาพแบ่งความคุ้มครองหลักออกได้เป็น 7 หมวด 

1. ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
- ค่าห้องและค่าอาหาร, ค่าบริการทั่วไป, ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ

2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล

4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน

7. การชดเชยค่าใช้จ่าย

 

คราวนี้เวลาเราไม่สบาย ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา เนื่องจากประกันสุขภาพจะเป็นคนจ่ายให้เราแทนนั้นเอง ทำงานแบบสบายใจได้เลย 

 


อัตราเบี้ยประกันสุขภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร

  1. อายุ - อายุมากจะมีค่าเบี้ยสูงกว่าคนอายุน้อย
  2. เพศ - เพศหญิงมักจะมีค่าเบี้ยสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย เนื่องจากโดยปกติเพศหญิงมีอัตราการพักฟื้นที่นานกว่าเพศชาย
  3. สุขภาพ - คือ ประวัติสุขภาพของเรา ที่เคยรักษากับโรงพยาบาล
  4. อาชีพ - อาชีพที่มีความเสี่ยงในการอันตรายต่อร่างกาย จะมีค่าเบี้ยที่สูงกว่า
  5. การดำเนินชีวิต - การดำเนินชีวิตที่โลดโผน การดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีผลต่อเบี้ยประกันสุขภาพ

 

ทำไมเราต้องทำประกันสุขภาพ ?

  • ประกันความเสี่ยง ช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล 
  • ส่งเสริมให้เราใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่มากขึ้น ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง หากเกิดอะไรขึ้นก็มีประกันค่อยช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนให้
  • นอกจากที่การทำประกันสุขภาพ ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย 
เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine