ผู้ป่วยโรคหวัดไอครั้งหนึ่ง ไวรัสสามารถกระจายออกไปได้มากถึง 1 แสนตัว ส่วนถ้าจามประมาณ 1 ล้านตัว การจามสามารถกระจายไปได้ไกลถึง 6 เมตร ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมโรคหวัดถึงระบาดได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้

ทำไมโรคหวัดจึงติดต่อกันได้ง่าย ?

ทำไมโรคหวัดจึงติดต่อกันได้ง่าย ?

ผู้ป่วยโรคหวัดไอครั้งหนึ่ง ไวรัสสามารถกระจายออกไปได้มากถึง 1 แสนตัว ส่วนถ้าจามประมาณ 1 ล้านตัว การจามสามารถกระจายไปได้ไกลถึง 6 เมตร ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมโรคหวัดถึงระบาดได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้

May 10, 2017

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 1,000

อากาศเย็นเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของไวรัส

ทำไมโรคหวัดจึงมักระบาดในฤดุหนาว เพราะไวรัลที่ทำให้เกิดโรคหวัดไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง เมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงๆ ไวรัลสามารถถูกฆ่าตายได้อย่างรวดเร็ว แต่ในสภาวะอุณหภูมิต่ำๆ ไวรัลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นานกว่า เช่น อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส อยู่ได้ถึง 4 วัน ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส อยู่ได้นาน 30 วัน 

 

ไวรัสติดต่อผ่านละอองในอากาศ

ไวรัสโรคหวัดมักติดต่อผ่านละอองในอากาศ หรือผ่านน้ำคัดหลั่งจากช่องปากและจมูก คนที่ป่วยมีไวรัลอยู่ในร่างกายสามารถส่งไวรัลสู่คนอื่นได้จากการ ไอ จาม พูดคุย หรือสัมผัสสิ่งของ ดังนั้นสถานที่สาธารณะที่ผู้คนแออัดหรือที่ทำงานจึงเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคหวัดที่ดีที่สุด

 


ผู้ไม่มีอาการป่วยก็เป็นพาหะโรคได้

หลังจากที่ไวรัสโรคหวัดเข้าสู่ร่างกายของเรา จะขยายพันธุ์ในเยื่อเมือกหรือเซลล์ขน ในทางเดินหายใจระหว่างเวลา 24 ชั่วโมง หลังได้รับเชื้อ แม้ว่าผู้รับเชื้อยังไม่แสดงอาการ แต่ไวรัลได้รุกเข้าสู่เซลล์ในช่องจมูก และกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อไปเรียบร้อยแล้ว เวลานี้ร่างกายอาจไม่มีอาการชัดเจนแต่ก็เป็นพาหะของโรคแล้ว ถ้าแตะจมูกแล้วไปจับอะไรหรือจัดมือเพื่อน ไวรัลก็จะกระจายไปให้ผู้อื่นได้ทันที

 

ไวรัสโรคหวัดกระจายตัวได้มากเพียงใด

เมื่อผู้ป่วยโรคหวัดไอครั้งหนึ่ง ไวรัสสามารถกระจายออกไปได้มากถึง 1 แสนตัว ส่วนถ้าจามประมาณ 1 ล้านตัว การจามสามารถกระจายไปได้ไกลถึง 6 เมตร ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมโรคหวัดถึงระบาดได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ 

เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine