ก่อนจะลดความอ้วน เรามาให้คำนิยามของคำว่า “อ้วน” กันก่อนดีไหม ว่าแบบไหนที่เรียกว่า “อ้วน” บางทีเราแค่อวบ แต่เราต้องการให้น้ำหนักลดลงกว่าที่เป็นอยู่ หรือบางทีเราไม่ได้อ้วนเลย แต่เราต้องการให้หุ่นของเราเฟิร์มขึ้น แข็งแรงขึ้น เป็นต้น

ลดความอ้วนแบบ ชิว ชิว ด้วยใช้หลัก BMI

ลดความอ้วนแบบ ชิว ชิว ด้วยใช้หลัก BMI

ก่อนจะลดความอ้วน เรามาให้คำนิยามของคำว่า “อ้วน” กันก่อนดีไหม ว่าแบบไหนที่เรียกว่า “อ้วน” บางทีเราแค่อวบ แต่เราต้องการให้น้ำหนักลดลงกว่าที่เป็นอยู่ หรือบางทีเราไม่ได้อ้วนเลย แต่เราต้องการให้หุ่นของเราเฟิร์มขึ้น แข็งแรงขึ้น เป็นต้น

Jun 27, 2018

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 746

ลดความอ้วนแบบ ชิว ชิว ด้วยใช้หลัก BMI

 

ก่อนจะลดความอ้วน เรามาให้คำนิยามของคำว่า “อ้วน” กันก่อนดีไหม ว่าแบบไหนที่เรียกว่า “อ้วน” บางทีเราแค่อวบ แต่เราต้องการให้น้ำหนักลดลงกว่าที่เป็นอยู่ หรือบางทีเราไม่ได้อ้วนเลย แต่เราต้องการให้หุ่นของเราเฟิร์มขึ้น แข็งแรงขึ้น เป็นต้น

วันนี้เราจะคุยถึงวิธีลดความอ้วน สำหรับคนที่อ้วนแบบค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) สูงกว่าที่มาตรฐานกำหนดนะคะ ซึ่งค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) นั้นคำนวณมาจากน้ำหนักตัวและส่วนสูง คำนวณได้โดยการนำ น้ำหนักตัว(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูงกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร)  น้ำหนักตัว (kg) / ส่วนสูง m2> เช่น ณิชาสูง 160 ซ.ม. และน้ำหนักอยู่ที่ 70 กิโลกรัม ดังนั้น ค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) ของ ณิชา คือ 70/160 = 27.34 BMI ถ้าเทียบกับตารางข้างล่างจะเห็นได้ว่า ณิชา นั้นอ้วนอยู่ในระดับ 2

 


ตารางการประเมินค่าดัชนีมวลกาย

BMI
มาตรฐานสากล(ยุโรป)

BMI
มาตรฐานอาเซียน(เอเชีย)

การแปรผล

< 18.5

< 18.5

น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน

18.5-24.9

18.5-22.9

ปกติ

25-29.9

23-24.9

อ้วนระดับ 1

30-34.9

25-29.9

อ้วนระดับ 2

35-39.9

มากกว่าหรือเท่ากับ 30

อ้วนระดับ 3

มากกว่าหรือเท่ากับ

 -

อ้วนระดับ 4

 

 

เมื่อเรารู้ตัวเราแล้วว่าอ้วนระดับสองก็ไม่ต้องตกใจ เพราะมันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เราต้องกลับมาทำคือ การศึกษาตัวเองว่าตอนนี้พฤติกรรมของเราเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้เรายิ่งอ้วนขึ้น หรือ ทำให้เราผอมลง วิธีชิว ๆ ง่ายสุด คือ

  • การออกกำลังกายทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง หรือ ดูยูทูปแล้วออกกำลังตามแบบไหนก็ได้

  • จัดเมนูตารางอาหารในชีวิตประจำวันใหม่ เลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการในปริมาณที่เหมาะสม

  • นับแคลอรี่ว่าวันหนึ่งเราต้องการกี่แคลอรี่ และอาหารที่เราทานนั้นมีกี่แคลอรี่

  • เคี้ยวอาหารให้ช้าขึ้น

  • รับประทานผลไม้ที่ทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นก่อนรับประทานอาหารมื้อหนัก

ไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะ การลดความอ้วนที่จะให้ได้ผลเราควรมีวินัยต่อตนเองและทำจัดตารางชีวิตใหม่ให้ได้อย่างน้อยสามเดือนรับรองเห็นผลแน่ ๆ ค่ะ

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine