โรคภัยเงียบอย่างหนึ่งที่มักพบในผู้มีอายุในไทยคือโรคความดันโลหิตสูง โดยการอ่านค่าความดันโลหิตนั้น คุณหมอจะอ่านค่าเป็น 2 ช่วงคือความดันช่วงบน และ ความดันช่วงล่าง

เข้าใจความดันโลหิตแบบไม่จบแพทย์

เข้าใจความดันโลหิตแบบไม่จบแพทย์

โรคภัยเงียบอย่างหนึ่งที่มักพบในผู้มีอายุในไทยคือโรคความดันโลหิตสูง โดยการอ่านค่าความดันโลหิตนั้น คุณหมอจะอ่านค่าเป็น 2 ช่วงคือความดันช่วงบน และ ความดันช่วงล่าง

Apr 13, 2017

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 1,400

เมื่อเราอายุมากขึ้นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นคือโรคภัยไข้เจ็บ คนที่อายุมากขึ้นนั้นมักมีภาวะอ้วนเพราะเนื่องจาก อัตราการเผาผลาญพลังงานลดลงในขณะที่การรัปประทานอาหารยังคงเท่าเดิม ว่าที่จริงคนสูงอายุส่วนใหญ่ทานมากขึ้นกว่าเมื่อครั้งเป็นหนุ่มสาวเสียอีก เพราะรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และโอกาสในการรับประทานอาหารนั้นมีแทบจะตลอดเวลา โรคภัยเงียบอย่างหนึ่งที่มักพบในผู้มีอายุในไทยคือโรคความดันโลหิตสูง 

โดยการอ่านค่าความดันโลหิตนั้น คุณหมอจะอ่านค่าเป็น 2 ช่วงคือความดันช่วงบน และ ความดันช่วงล่าง
 

ความดันช่วงบน หรือความดันซิสโตลี (Systolic blood pressure)

หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งอาจจะ      สูงตามอายุ ความดันช่วงบนในคน ๆ เดียวกันอาจมีค่าแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ตามท่าของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ และปริมาณของการออกกำลัง

 


ความดันช่วงล่าง หรือความดันไดแอสโตลี (Diastolic blood pressure )

หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว ในปัจจุบัน ได้มีการกำหนดค่าความดันโลหิต และระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (โดยการวัดในท่านั่ง วัดอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป แล้วคิดเป็นค่าเฉลี่ย)

 

ความดันโลหิตที่วัดได้ (mm Hg)*

ความรุนแรงของความดันโลหิต Systolic Diastolic จะต้องทำอะไร
ความดันโลหิตที่ต้องการ น้อยกว่า 120 น้อยกว่า 80 ให้ตรวจซ้ำใน 2 ปี
ความดันโลหิตปกติ 120-129 และหรือ80/84  
ความดันโลหิตสูงขั้นต้น Prehypertension 130-139 และหรือ 85-89 ตรวจซ้ำภายใน 1 ปี
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงระดับ 1 Stage 1 (mild) 140-159 และหรือ 90-99 ให้ตรวจวัดความดันอีกใน 2 เดือน
ความดันโลหิตสูงระดับ 2 Stage 2 (moderate) 160-179 และหรือ100-109 ให้พบแพทย์ใน 1 เดือน
ความดันสูงระดับ 3 (severe) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 และหรือมากกว่า110 ควรพบแพทย์ในทันที

 

ความดันโลหิตปกตินั้นคือ120 / 80 หมายความว่าค่าความดันช่วงบนอยู่ที่ 120 และ ความดันช่วงล่างอยู่ที่ 80 

ถึงแม้ ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดในทางการแพทย์ถึงปัจจัยที่มีต่อโรคความดันโลหิตสูง หากแต่เขียนได้คลุกคลีกับผู้มีความดันโลหิตสูงหลายท่าน พบว่าส่วนใหญ่ล้วนไม่ออกอาการ แต่อย่างไรก็ตามมันเกิดกับคนที่มีภาวะอ้วน  มากกว่าคนผอม

 

ทางออกสำหรับผู้เป็นโรคความดันโลหิต

ทางออกที่นอกจากการรับประทานยาลดความดันที่ดีนั่นคือ การหันมาปรับนิสัยการกินการอยู่ของเราเอง ให้รู้จักทานแต่พอเหมาะ ทานของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆ ไม่เค็ม ไม่มัน นอนพักผ่อนตามนาฬิกาของร่างกายของเรา ไม่นอนดึกจนเกินไป และ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine