เป็นอาการของการหยุดการทำงานของสมองอย่างฉับพลันโดยมีสาเหตุจากการรบกวนหลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง โรคนี้อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ของสมอง ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด หรือภาวะมีสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด หรืออาจเกิดจากการตกเลือดในสมอง ผลจากภาวะดังกล่าว

ทดสอบความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ทดสอบความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

เป็นอาการของการหยุดการทำงานของสมองอย่างฉับพลันโดยมีสาเหตุจากการรบกวนหลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง โรคนี้อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ของสมอง ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด หรือภาวะมีสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด หรืออาจเกิดจากการตกเลือดในสมอง ผลจากภาวะดังกล่าว

Jun 29, 2018

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 903

ทดสอบความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

เป็นอาการของการหยุดการทำงานของสมองอย่างฉับพลันโดยมีสาเหตุจากการรบกวนหลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง โรคนี้อาจเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ของสมอง ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด หรือภาวะมีสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด หรืออาจเกิดจากการตกเลือดในสมอง ผลจากภาวะดังกล่าวทำให้สมองส่วนที่ขาดเลือดหรือตกเลือดทำงานไม่ได้ และอาจส่งผลทำให้อัมพาตครึ่งซีกไม่สามารถขยับแขนขาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือซีกใดซีกหนึ่ง ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจหรือพูดได้ หรือตาบอดครึ่งซีก ; ไม่สามารถมองเห็นครึ่งซีกหนึ่งของลานสายตาทั้งนี้ถ้ามีความรุนแรงมาก อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

 


การตรวจสอบความโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองนั้นอาจจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

หากแต่เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ง่ายๆ โดยหลักการแล้วก็คือการตรวจสอบความสมดุลย์ของการทำงานของสมองนั่นเอง
วิธีการก็ไม่ยากคล้ายๆการเลียนแบบการเดินของนกกระสานั่นเอง ให้ยืนขึ้นด้วยขาซ้ายข้างเดียวและยกขาขวาขึ้นให้โค้งงอเข่าลอยไว้และเปิดตามองข้อมือซ้ายเสมือนมองนาฬิกา ค้างไว้ประมาณ 20 วินาทีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นค้นพบว่าหากการทำท่านี้ไม่ได้ หรือทำได้ด้วยความยากลำบากก็อาจแสดงถึงการทำงานที่ผิดปกติของหลอดเลือดสมองแล้ว

 

แนวทางการช่วยตัวเองด้วยการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

เนื่องจากผู้เป็นความดันโลหิตสูงก็มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองด้วย มีการศึกษาถึงวิธีลดความดันง่ายๆด้วยการ  กดนิ้วกับรูจมูกขวาเพื่อปิดและสูดหายใจเข้าออกทางรูจมูกด้านซ้าย สลับด้านและทำซ้ำ เก็บสลับเป็นเวลา 15 นาที ในการศึกษาจากประเทศอินเดียผู้ที่ทำเช่นนี้จะมีสภาวะความดันโลหิตสูงที่ลดลงโดยเฉลี่ย

เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine