เพื่อดัดแปลงพันธุกรรมของพืชหรือผลไม่ชนิดนั้น ๆ ให้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีบางอย่างตามความต้องการ เช่น ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของแถบที่เราจะต้องเอาพืชหรือผลไม้ไปปลูก และให้ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการ

เลือกซื้อผลไม้อย่างไร ไม่ใช่พันธุกรรมตัดต่อ (GMO)

เลือกซื้อผลไม้อย่างไร ไม่ใช่พันธุกรรมตัดต่อ (GMO)

เพื่อดัดแปลงพันธุกรรมของพืชหรือผลไม่ชนิดนั้น ๆ ให้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีบางอย่างตามความต้องการ เช่น ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของแถบที่เราจะต้องเอาพืชหรือผลไม้ไปปลูก และให้ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการ

Feb 14, 2017

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 3,524

พืชพันธุกรรมตัดต่อ (GMO : Genetically Modified Organisms)

พืชพันธุกรรมตัดต่อ หรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม (ภาษาอังกฤษเรียกว่า GMOs หรือ Genetically Modified Organisms) เป็นพืชที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม ผ่านกระกวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) เพื่อดัดแปลงพันธุกรรมของพืชหรือผลไม่ชนิดนั้น ๆ ให้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีบางอย่างตามความต้องการ เช่น ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของแถบที่เราจะต้องเอาพืชหรือผลไม้ไปปลูก และให้ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการ หรือ เพื่อสร้างให้มีความสามารถในการต้านทานแมลงศัตรพืชได้สูง หรือ เพื่อเพิ่มสารอาหารทางโภชนาการบางอย่าง เช่น เพิ่มโปรตีน วิตามิน หรือไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย เป็นต้น

 

 


วิธีดูว่าพืชหรือผลไม้ที่เราซื้อเป็น GMO หรือไม่?

อะไรจะเป็นตัวบ่งบอกว่าพืชหรือผลไม้ที่เราเลือกซื้อเพื่อไปรับประทานนั้นเป็นผลไม้ดัดแปลงพันธุกรรม หรือตัดต่อพันธุกรรม หรือเปล่า เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผักผลไม้เหล่านั้นติดฉลาก หรือป้าย และมีตัวเลขกำกับ ซึ่งถ้าเราซื้อผักหรือผลไม้ในต่างประเทศหรือที่นำเข้าจากต่างประเทศเราก็จะพอทราบดังนี้ค่ะ

  • ถ้ามีเลข 4 หลัก หมายถึง เป็นการปลูกแบบปกติใช้ยา ใช้ปุ๋ย

  • ถ้ามีเลข 5 หลัก แล้วตัวเลขคือ 9 คือพวกออแกนิคไร้สารพิษ

  • ถ้าเริ่มต้นด้วย 8 คือ ผลไม้ GMOs มีการตัดต่อพันธุกรรม

 

ถ้าถามว่าในปัจจุบันพืชจีเอ็มโอ (พืช GMOs) เป็นที่ยอมรับในตลาดบ้านเราหรือยังนั้น ตามกฎหมายบ้านเราแล้วยังไม่แน่ใจว่าได้อนุญาตให้มีการปลูกพืชและผลไม้ที่ตัดต่อพันธุกรรมแล้วหรือยังนะคะ  แต่บ้านเราก็มีการนำเข้าผลไม้มาจากต่างประเทศมากมาย ดังนั้นบทความนี้จึงอยากจะฝากไว้เป็นข้อมูลสำหรับเวลาเราเลือกซื้อผลไม้จากต่างประเทศและมีฉลากกำกับเท่านั้นนะคะ

เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine