มีความเข้าใจผิดหลายๆประการในหมู่คนรักสุขภาพเกี่ยวกับผลจากการออกกำลังกาย อาจเกิดจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นความเชื่อส่วนตัวในแต่ละคนแล้วนำพูดต่อๆกันไป แต่ความเชื่อที่ดูจะขัดแย้งสวนทางกันและผู้เขียนอยากชี้ให้เห็นคือ “หลังออกกำลังกาย จะกินหนัก”

ออกกำลังกาย...แล้วจะกินเท่าไหร่ก็ได้?

ออกกำลังกาย...แล้วจะกินเท่าไหร่ก็ได้?

มีความเข้าใจผิดหลายๆประการในหมู่คนรักสุขภาพเกี่ยวกับผลจากการออกกำลังกาย อาจเกิดจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นความเชื่อส่วนตัวในแต่ละคนแล้วนำพูดต่อๆกันไป แต่ความเชื่อที่ดูจะขัดแย้งสวนทางกันและผู้เขียนอยากชี้ให้เห็นคือ “หลังออกกำลังกาย จะกินหนัก”

Jul 02, 2018

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 939

ออกกำลังกาย...แล้วจะกินเท่าไหร่ก็ได้?

 

มีความเข้าใจผิดหลายๆประการในหมู่คนรักสุขภาพเกี่ยวกับผลจากการออกกำลังกาย อาจเกิดจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นความเชื่อส่วนตัวในแต่ละคนแล้วนำพูดต่อๆกันไป แต่ความเชื่อที่ดูจะขัดแย้งสวนทางกันและผู้เขียนอยากชี้ให้เห็นคือ “หลังออกกำลังกาย จะกินหนัก”

 


การออกกำลังกายโดยเฉพาะเพื่อสุขภาพทั่วๆไปแล้ว ร่างกายของเราจะใช้พลังงานไปไม่มาก

เช่นหากเราเดิน-วิ่งสัก 30นาที เราจะใช้พลังงานไปเพียง 200 – 300 แคลอรี่ จึงไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้รับประทานมากขึ้นอย่างที่กลัวๆกัน การรับประทานมื้อหนักๆหลังออกกำลังกายส่วนใหญ่นั้นเป็นปัจจัยทางด้านจิตใจเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่นคิดว่าเมื่อออกกำลังกายไปมากแล้วก็สามารถทานมากได้ แต่ในความเป็นจริงนั้น กลับทานเพิ่มจากปกติถึง 800 แคลอรี่ ในขณะที่ออกกำลังไปเพียง 300 แคลอรี่เท่านนั้น

 

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดก็พบว่า

การรับประทานมากรับประทานน้อยนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว หากเราจับเอาคนขยันทำงานที่กินมากๆมานั่งเฉยๆ ก็ไม่ได้ทำให้เขารับประทานน้อยลง บางคนนั่งๆนอนๆ ไม่มีอะไรจะทำกลับจะยิ่งรับประทานมากเสียด้วยซ้ำ

ว่าที่จริงสิ่งที่ผู้เขียนประสบกับตัวเองคือช่วงที่เราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เราจะรับประทานอาหารได้น้อยลง เพราะเนื่องจาก “ความอยาก” มันลดลงไปเองโดยอัตโนมัติ การออกกำลังอย่างต่อเนื่องนั้นร่างกายก็ต้องปรับสภาพเพื่อตอบสนองกับชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปเป็นการเคลื่อนไหวมากขั้น ความอยากอาหารที่ลดลง ทำให้ร่างกายเพียวลง และ ออกกำลังกายในวันถัดๆไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

 

https://www.gotoknow.org/posts/348592

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine