การวางแผนออกกำลังกายอย่างมีระเบียบ มีกฎมีเกณฑ์ สม่ำเสมอ เมื่อเราวางแผนตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะออกกำลังกายทุกวัน ๆ 30 นาที ในเวลาเช้า สิ่งที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่างมีวินัยคือ ต้องเอาชนะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

วินัยในการออกกำลังกาย

วินัยในการออกกำลังกาย

การวางแผนออกกำลังกายอย่างมีระเบียบ มีกฎมีเกณฑ์ สม่ำเสมอ เมื่อเราวางแผนตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะออกกำลังกายทุกวัน ๆ 30 นาที ในเวลาเช้า สิ่งที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่างมีวินัยคือ ต้องเอาชนะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

Apr 12, 2017

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 4,293

วินัย

มีคำกล่าวว่า ”ดาบคมที่ไร้ฝัก ลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัย ย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของได้ง่ายฉันใด “ความรู้” และ “ความสามารถ” หรือแม้กระทั่ง “การออกกำลังกาย” ถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะมีโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ฉันนั้น ช่างดาบทำฝักดาบไว้กันอันตราย ช่างทำระเบิดก็ทำสลักนิรภัยไว้เช่นกัน เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชน ให้เป็นคนฉลาดรู้ฉลาดทำแล้ว จึงทรงสั่งสำทับด้วยว่า “ต้องมีวินัย”

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า “วินัย” แปลว่า ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ สำหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม  เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน  วินัยช่วยให้คนในสังคมห่างไกลจากความชั่วทั้งหลาย

 


เมื่อเอาคำว่าวินัยมารวมกับคำว่าออกกำลังกาย

หมายถึง การวางแผนออกกำลังกายอย่างมีระเบียบ มีกฎมีเกณฑ์ สม่ำเสมอ เมื่อเราวางแผนตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะออกกำลังกายทุกวัน ๆ 30 นาที ในเวลาเช้า สิ่งที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่างมีวินัยคือ ต้องเอาชนะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่เราจะไปออกกำลังกาย อุปสรรคใหญ่หลวงที่สุด คือ “ความขี้เกียจและข้ออ้าง” เพราะเมื่อถึงเวลาเราจะมีเหตุให้ไม่อยากไปพร้อมเหตุผลสาระพัดที่จะทำให้เราไม่ต้องไป เมื่อไม่ไปได้วันหนึ่ง วันที่เหลือก็ไม่ไปแล้ว วินัยก็ไม่เหลือก็กลับมาอยู่จุดเดิม

 

เทคนิคของการสร้างวินัยในการออกกำลังกาย

คือ เราต้องพยายามมองให้เห็นโทษหรือประโยชน์ของการไม่ออกกำลังกาย ถ้าเรากำลังอ้วนหรือป่วยอยู่แล้วอยากลดหรืออยากหายป่าวยพลังของการรักษาวินัยอาจจะสูงกว่าคนที่ไม่อ้วนไม่ป่วย สำหรับคนที่ปกติก็ต้องคอยบอกตนเองเสมอว่าการรักตัวเองคือการทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งแรง สรุปคือมองให้ทะลุให้เห็นโทษหรือประโยชน์เพื่อวินัยของการออกกำลังกาย

เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine