เป็นที่เข้าใจกันว่าชาวญี่ปุ่นนั้นมองการปรุงอาหาร เป็น ศิลปะ เหนือไปจากการมองว่าเป็นการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเท่านั้นเมื่ออาหารถูกเสริฟ ชาวญี่ปุ่นจะใช้เวลาโมเมนต์สั้นๆเพลิดเพลิน และ ชื่นชมการจัดแต่งอาหารนั้น ผลลัพทธก็คือ จะช่วยชะลอการทานอาหาร

เผยเคล็ดลับที่ชาวญี่ปุ่นแนะนำ รับประทานทางสายตา?

เผยเคล็ดลับที่ชาวญี่ปุ่นแนะนำ รับประทานทางสายตา?

เป็นที่เข้าใจกันว่าชาวญี่ปุ่นนั้นมองการปรุงอาหาร เป็น ศิลปะ เหนือไปจากการมองว่าเป็นการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเท่านั้นเมื่ออาหารถูกเสริฟ ชาวญี่ปุ่นจะใช้เวลาโมเมนต์สั้นๆเพลิดเพลิน และ ชื่นชมการจัดแต่งอาหารนั้น ผลลัพทธก็คือ จะช่วยชะลอการทานอาหาร

Jun 27, 2018

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 705

เผยเคล็ดลับที่ชาวญี่ปุ่นแนะนำ รับประทานทางสายตา?

ฟังดูมหัศจรรย์และไม่น่าจะเป็นไปได้โดยสิ้นเชิงสำหรับคำแนะนำนี้ แต่เป็นความจริงที่ถูกเปิดเผยใน WebMD และเป็นเคล็ดลับที่ชาวญี่ปุ่นแนะนำครับเป็นที่เข้าใจกันว่าชาวญี่ปุ่นนั้นมองการปรุงอาหารเป็น “ศิลปะ” นอกเหนือไปจากการมองว่าเป็นการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเท่านั้นเมื่ออาหารถูกเสริฟ ชาวญี่ปุ่นจะใช้เวลาโมเมนต์สั้นๆเพลิดเพลิน และ ชื่นชมการจัดแต่งอาหารนั้น ผลลัพทธก็คือ จะช่วยชะลอการทานอาหารทุกครั้งซึ่งหมายถึงการรับประทานอาหารด้วยปริมาณน้อยลง เพราะการเพลิดเพลินอยู่กับความสวยงามของอาหารที่จัดแต่งนั้นช่วยให้สมองรู้สึกว่าร่างกายอิ่ม ไม่ได้ต้องการรับประทานมาก

 


เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนเคยได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมรับประทานอาหารกับชาวญี่ปุ่นหลายๆคน

เกือบทุกคนให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า อาหารไทย หรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารจีน การเสริฟ จะกระทำอย่าง อึกทึกครึกโครม ในครั้งเดียว จัดกันมาเต็มโต๊ะ ไม่มีเวลาที่จะชื่นชมการจัดอาหารด้วยสายตา (ซึ่งเขาใช้คำว่า วาบิซาบิ) เมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานตามร้านที่ญี่ปุ่น (เช่นร้านประเภท อิซากาย่า ที่คล้ายกับร้านอาหารไทยหน่อย) การเสริฟจะทำการเสริฟที่ละอย่าง หรือ ทีละชุด เมื่อทานหมด จะเก็บจานเก่าออกก่อน แล้วจึงเสริฟเมนูถัดไป นั่นทำให้เราร่างกายเรามีเวลาในการรับรู้ความอิ่มที่กำลังเกิดขึ้น และ สายตาเราสามารถชื่นชมกับการจัดแต่งอาหารได้

 

เมื่อเทียบกับคนอเมริกา

โดยเฉลี่ยนั้นคนณี่ปุ่นจะรับประทานน้อยกว่าถึง 25% ซึ่งก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงมีอายุที่ยืนยาวกว่า มีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัย Florida College of Medicine ว่าหากเพียงแค่ชาวอเมริกา รับประทานอาหารลดลง 8% ในแต่ละวัน นั่นก็เพียงพอที่จะยืดอายุประชากรให้ยืนยาวมากขึ้น

เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine