คนทั่วไปมักเข้าใจว่าโรคหวัดเกิดจากอากาศเย็นๆ ดังนั้นพอหน้าหนาวคนจึงนิยมสวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น คนส่วนใหญ่กลัวความหนาวเย็น แต่จริงๆ แล้วความหนาวเย็นเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดจริงหรือ

โรคหวัดเกิดจากการสัมผัสอากาศเย็นใช่หรือไม่ ?

โรคหวัดเกิดจากการสัมผัสอากาศเย็นใช่หรือไม่ ?

คนทั่วไปมักเข้าใจว่าโรคหวัดเกิดจากอากาศเย็นๆ ดังนั้นพอหน้าหนาวคนจึงนิยมสวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น คนส่วนใหญ่กลัวความหนาวเย็น แต่จริงๆ แล้วความหนาวเย็นเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดจริงหรือ

May 10, 2017

เขียนโดย
/ มีผู้อ่าน 951

คนทั่วไปมักเข้าใจว่าโรคหวัดเกิดจากอากาศเย็นๆ 

ดังนั้นพอหน้าหนาวคนจึงนิยมสวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น คนส่วนใหญ่กลัวความหนาวเย็น แต่จริงๆ แล้วความหนาวเย็นเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดจริงหรือ

 

ความหนาวเย็นไม่ทำให้เป็นหวัด

นักวิจัยอเมริกันเคยทำการวิจัยที่ดินแดนน้ำแข้งขั้วโลกใต้ พบว่าผู้อาศัยที่ขั้วโลกใต้เป็นเวลานานแทบจะไม่เป็นหวัดเลย เว้นแต่จะมีผู้มาเยือนนำเชื้อไวรัสมาแพร่กระจายโดยไม่รู้ตัวจึงทำให้ติดหวัด สภาพเช่นนี้เกิดในเขตที่อากาศอุ่นกว่าเช่นกัน จึงเห็นได้ว่าความหนาวเย็นเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดหวัด

 


ผลของความหนาวเย็นต่อทางเดินหายใจ

อากาศเย็นทำให้การทำงานของเซลล์ขนในทางเดินหายใจทำงานช้าลง เมือกในทางเดินหายใจขับสารออกมามากขึ้น ส่งผลให้ขจัดสิ่งแปลกปลอมช้าลง นอกจากนี้อากาศเย็นเมื่อเข้าสู่ปอด ทำให้หลอดลมหดตัว ถ้าเป็นโรคภูมิแพ้อาจจะทำให้โรค หอบหืดกำเริบ ดังนั้นอากาศเย็นไม่ทำให้เป็นหวัดโรคตรง แต่หากได้รับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในขณะเดียวกัน ความหนาวเย็นก็ทำให้เป็นหวัดได้ง่ายขึ้น

 

การสวมเสื้อผ้าหนาๆ อาจป้องกันหวัดไม่ได้

ในหน้าหนาว บางคนก็ยังว่ายน้ำหรืออาบน้ำเย็นแต่ไม่เป็นหวัด ตรงกันข้ามกลับมีความต้านทานโรคมากกว่าคนทั่วไป จะเห็นได้ว่าการป้องกันหวัด ต้องเริ่มจากเสริมภูมิคุ้มกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อหวัด ล้างมือบ่อยๆ ดื่มน้ำมากๆ และไม่อยู่ในสถานที่ที่ผู้คนแออัดในฤดูที่โรคหวัดระบาด จะสามารถป้องกันโรคหวัดได้ดีกว่าการสวมเสื้อผ้าหนาๆ 

เรียบเรียงข้อมูลโดย Healthynine